Wycinka drzew

Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o dokonanie przycinki tych drzew w stopniu likwidującym zagrożenie. W załączeniu przesyłamy załącznik graficzny z lokalizacją przedmiotowych drzew.

Zestawienie pomiarów, mapę oraz zdjęcia drzew

nr1 topola 235 połamane konary dużo suchych konarów zagrożenie
nr2 topola 205 połamane konary dużo suchych konarów zagrożenie
nr3 topola 224 cm połamane konary dużo suchych konarów zagrożenie
nr4 klon jesionolistny 270 cm wypruchnienia przechylony na sąsiednią działkę zagrożenie
nr5 topola sucha zagrożenie

2021-07-19
Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec...
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment