Wymiana wodomierzy

 KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd spółdzielni uprzejmie informuje, że od dnia 15 lutego przystępujemy do wymiany wodomierzy i podzielników w mieszkaniach.  Z uwagi na trudność w wyznaczeniu ścisłego harmonogramu dla tych prac, mieszkańcy danego budynku o montażu  zostaną powiadomieni z 5-dniowym wyprzedzeniem, stosownym komunikatem umieszczonym na klatkach schodowych.  

Informujemy, że wodomierze i podzielniki nie będą montowane w tym samym czasie. W związku z powyższym, zostaną podane dwa odrębne terminy na każdy z zakresu prac.

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć 2 terminy wykonania montażu zleconych robót: głównego i dodatkowego.  Drugi termin wyznaczany jest w ciągu 7 dni od daty pierwszego terminu. Ta zasada dotyczy każdego z zakresu prac.

W przypadku nieobecności użytkownika mieszkania w dwóch wyznaczonych terminach istnieje możliwość ustalenia dodatkowego 3-go terminu za dodatkową opłatą w wysokości 70,00 PLN netto + podatek VAT za każdy lokal, bez względu na ilość wykonanych montaży uzupełniających w danym dniu na terenie spółdzielni, lub lokal ten zostanie wyłączony z przedmiotu umowy.

Lokale nieopomiarowane rozliczane są według zapisu Regulaminu rozliczeń obowiązującego w spółdzielni.

Prosimy o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

2021-07-19
Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec...
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment