PANDEMIA

 KOMUNIKAT
   DLA
MIESZKAŃCÓW

 

 

 

ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NARAMOWICE, UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID I OGŁOSZENIEM OD DNIA 17.10.2020 CZERWONEJ STREFY DLA POWIATU I MIASTA POZNANIA ORAZ WYNIKAJĄCYMI Z TEGO OGŁOSZENIA OBOSTRZENIAMI, WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA OD MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI, AŻ DO ODWOŁANIA, BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO TELEFONICZNIE LUB MAILOWO
2021-07-19
Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec...
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment