PANDEMIA

 KOMUNIKAT
   DLA
MIESZKAŃCÓW

 

 

 

ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NARAMOWICE, UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID I OGŁOSZENIEM OD DNIA 17.10.2020 CZERWONEJ STREFY DLA POWIATU I MIASTA POZNANIA ORAZ WYNIKAJĄCYMI Z TEGO OGŁOSZENIA OBOSTRZENIAMI, WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA OD MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI, AŻ DO ODWOŁANIA, BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO TELEFONICZNIE LUB MAILOWO
2020-10-19
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wykonania prac na sieci nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej...
2020-08-23
Pobierz: Zawiadomienie o zarządzeniu podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie członków Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice
Realizacja RORK WebDevelopment