Komunikat dla dzierżawców gruntu pod garażami

 KOMUNIKAT DLA DZIERŻAWCÓW GRUNTU POD GARAŻAMI

 

Zarząd WSM Naramowice wzywa wszystkich dzierżawców gruntu pod garażami do natychmiastowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019, uprzątnięcia terenu po rozebranym już swoim garażu.

Na terenie po rozebranych garażach  przy zasieku śmietnikowym w sąsiedztwie budynków położonych przy ulicy Naramowickiej 157,159, 161 powstało wysypisko śmieci wyrzuconych i pozostawionych po rozebraniu garaży. Bez empatii i refleksji sąsiedzi sąsiadom urządzili wysypisko śmieci w pobliżu ich mieszkań. Zalegające śmieci spowodowały zagnieżdżenie się szczurów. Wymagana będzie dodatkowa deratyzacja ponieważ o tej porze roku będą szukały schronienia w piwnicach budynków.

Zgodnie z zapisami wypowiedzianych umów na dzierżawę gruntu, Dzierżawca jest zobowiązany do rozebrania i usunięcia garażu oraz uprzątnięcia terenu na własny koszt.

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości identyfikacji osób, które teren po rozebraniu garaży uporządkowały a pozostałości wywiozły na gratowisko, zarząd WSM Naramowice zleci wywóz zalegających śmieci  z terenu śmietnika a kosztami wynikającymi z faktury zostaną obciążeni wszyscy dzierżawcy, których garaże zostały już rozebrane.