Segregacja odpadów

 SZANOWNI MIESZKAŃCY 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW. WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ PROSIMY O POINSTRUOWANIE SWOICH NAJEMCÓW. W OSTATNIM CZASIE RÓWNIEŻ NA MONITORINGU OBSERWUJEMY NAGMINNE PODRZUCANIE POD ŚMIETNIKI KARTONÓW (NALEŻY JE POCIĄĆ I WRZUCIĆ DO POJEMNIKA NA MAKULATURĘ!!!),MUSZLI SEDESOWYCH,DRZWI WEWNĘTRZNYCH ITP. DO ODPADÓW SEGREGOWANYCH W POJEMNIKACH MOLOK NIE NALEŻĄ ODPADY BUDOWLANE, KTÓRE KAŻDY MIESZKAŃIEC MUSI WYWIEŹĆ NA WŁASNY KOSZT.ZUŻYTE MEBLE NALEŻY WYSTAWIĆ DZIEŃ PRZED TERMINEM WYWOZU A NIE DZIEŃ PO TERMINIE.HARMONOGRAM DOSTĘPNY NA KLATKACH SCHODOWYCH. 

Realizacja RORK WebDevelopment