Sezon grzewczy

KOMUNIKAT

 

 

ZARZĄD  WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NARAMOWICE”, INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URUCHOMIENIEM SEZONU GRZEWCZEGO W CELU UNIKNIĘCIA ZAPOWIETRZENIA INSTALACJI, ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ  OTWARCIA WSZYSTKICH ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH I USTAWIENIE W POZYCJI „5”. PROSIMY O ZAKOŃCZENIE PRAC INSTALACYJNYCH C.O. DO DNIA 15.09.2019

Realizacja RORK WebDevelopment