MONITORING

 KOMUNIKATDLA MIESZKAŃCÓW

 

 

 

ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NARAMOWICE, UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z INCYDENTAMI PODPALENIA, DEWASTACJI, NA TERENIE NASZEJ SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY CAŁODOBOWY MONITORING WIZYJNY SKIEROWANY NA POJEMNIKI „MOLOK” SŁUŻĄCE DO GROMADZENIA I ODBIORU ODPADKÓW. 

2021-04-28
 DO CZASU NAPRAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PLAC ZABAW BĘDZIE ZAMKNIĘTY.
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment