MONITORING

 KOMUNIKATDLA MIESZKAŃCÓW

 

 

 

ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NARAMOWICE, UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z INCYDENTAMI PODPALENIA, DEWASTACJI, NA TERENIE NASZEJ SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY CAŁODOBOWY MONITORING WIZYJNY SKIEROWANY NA POJEMNIKI „MOLOK” SŁUŻĄCE DO GROMADZENIA I ODBIORU ODPADKÓW. 

Sprawozdanie Zarządu 2018 rok
Realizacja RORK WebDevelopment