MONITORING

 KOMUNIKATDLA MIESZKAŃCÓW

 

 

 

ZARZĄD WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NARAMOWICE, UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z INCYDENTAMI PODPALENIA, DEWASTACJI, NA TERENIE NASZEJ SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁ ZAINSTALOWANY CAŁODOBOWY MONITORING WIZYJNY SKIEROWANY NA POJEMNIKI „MOLOK” SŁUŻĄCE DO GROMADZENIA I ODBIORU ODPADKÓW. 

2021-07-19
Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec...
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment