GOAP

PSZOK przyjmują bezpłatnie odpady wielkogabarytowe

Przypominamy, że mieszkańcy Poznania i gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” od 1 lipca br. mogą bezpłatnie dostarczać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Wrzesińskiej 12 oraz Meteorytowej 1. Starych mebli i zużytych urządzeń nie wolno więc wyrzucać do osiedlowych altanek śmieciowych ani lasu, ale należy je dostarczyć do PSZOK, które przyjmą bezpłatnie zbędne sprzęty oraz inne odpady problemowe (np. resztki farb, opakowania po olejach itp.).
Koszty ich przyjęcia pokrywa ZM GOAP. Zgodnie z przyjętym regulaminem Związek zapewni też raz w roku bezpłatny odbiór odpadów problemowych z nieruchomości, według ustalonego harmonogramu. Rozwiązanie przyjęte przez ZM GOAP jest od lat stosowane z powodzeniem w innych krajach i umożliwia zagospodarowanie ponad 90% tych odpadów. W Polsce do tej pory zagospodarowywano ich zaledwie ok. 11%.
Mieszkańcy większości państw europejskich przywożą odpady problemowe, w tym wielkogabarytowe, do punktów selektywnej zbiórki odpadów. W 63-tysięcznym mieście Dramenn Lindum (Norwegia) dostarczyli ich ponad 16 000 ton do centrum recyklingu Lindum. W holenderskim Assen poddano utylizacji niemal 15 000 ton odpadów problemowych. Również w Danii, Niemczech i Szwecji, porządek oraz wysoki poziom zagospodarowania odpadów problemowych zapewnia system ich dostarczania przez mieszkańców do wyznaczonych punktów zbiórki. Taka forma zbierania odpadów problemowych, wzbogacona o organizowane w wyznaczonych terminach tzw. wystawki starego sprzętu, jest tam powszechnie akceptowana. Jej wprowadzenie na obszarze ZM GOAP spotyka się jednak obecnie z krytycznymi ocenami. Zwłaszcza na dużych osiedlach mieszkaniowych, których mieszkańcy dotychczas dowolnie podrzucali meble i inne „gabaryty” do altanek śmieciowych. Obecnie, tak jak mieszkańcy domków jednorodzinnych powinni takie odpady dostarczyć do PSZOK.
Ilość odpadów wielkogabarytowych trafiających do poznańskich
PSZOK zwiększa się z każdym rokiem. W 2010 r. przyjęły one blisko 300 ton odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców oraz 1559 ton od firm. Punkty są przygotowane na przyjęcie zwiększonej ilości odpadów wielkogabarytowych. Oferują też odpłatną pomoc w dowiezieniu odpadów.
Podobne formy zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wprowadzane są także w innych polskich miastach.. W Krakowie stary sprzęt i meble przyjmuje „Lamusownia” , w Szczecinie Eko-Punkty, w Łodzi zaś PDDO, czyli Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów.

Poznań, dnia 31 lipca 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu 2018 rok
Realizacja RORK WebDevelopment