Sprzątanie klatek schodowych

                                                                      
Od 1 marca 2014r. klatki schodowe będą sprzątane przez firmę zewnętrzną.
Opłata za sprzątanie w dotychczasowych kosztach eksploatacji.

Sprawozdanie Zarządu 2018 rok
Realizacja RORK WebDevelopment