Remont balkonów

KOMUNIKAT ZARZĄDU WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NARAMOWICE”

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice uprzejmie informuje, na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni oraz Uchwały Rady Nadzorczej, o przystąpieniu do remontu balkonów w budynkach położonych przy ulicy Sarmackiej 8,10,12,14,16,18. Rada Nadzorcza powołała komisję, która wytypowała 21 balkonów do pierwszego etapu.
Wyjaśniamy, iż na podstawie wydanej opinii technicznej przez Inspektora nadzoru robót budowlanych oraz wykonanych już prac posiadamy informację, że wszystkie balkony z uwagi na ich stan techniczny wymagają remontu. W związku z tym balkony będą modernizowane sukcesywnie, etapami, w miarę posiadanych środków z wpłat na fundusz remontowy od mieszkańców.
Informujemy również, że w przypadku
· Posiadania posadzki z płytek ceramicznych kosztem spółdzielni będzie tylko robocizna i materiał do ułożenia tzn. klej, natomiast koszt zakupu płytek obciąża właściciela mieszkania
· Braku posadzki z płytek ceramicznych na balkonie za zakończony remont balkonu uznane będzie pozostawienie posadzki betonowej, przygotowanej do ułożenia warstwy z płytek ceramicznych na koszt właściciela mieszkania (robocizna i materiał)
· Sprzeciwu i nie udostępnienia balkonu do wykonania prac remontowych właściciel mieszkania zostanie zobowiązany do podpisania oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za naprawę wszelkich szkód wynikających ze stanu technicznego balkonu należącego do jego mieszkania. Załączniki- kopia opinii technicznej

www.wsm-naramowice.pl/ftp/0/pliki/web_content_file/00201301231124087350.doc


2021-07-19
Na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Naramowice, ark. mapy 25, działka nr 118/5 rosną topole zagrażające bezpieczeństwu działkowiczów ROD oraz osób postronnych. Wobec...
Harmonogram wywozu odpadów problemowych (gabarytów) na 2021 r dla terenu WSM Naramowice
 
Realizacja RORK WebDevelopment