Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady - Wojciech Jędraszczyk
Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Biskup
Sekretarz Rady - Sabina Halik
Członek Rady - Wiesława Kiona
Członek Rady - Andrzej Wybiera
Realizacja RORK WebDevelopment