Skład Zarządu:

Prezes - Mariola Walkowiak

Z-ca Prezesa - Główny Księgowy - Halina Skipor


Realizacja RORK WebDevelopment