Prezes - Mariola Walkowiak

Z - ca Prezesa - Halina Skipor


Przewodniczący Rady - Wojciech Jędraszczyk

Z-ca Przewodniczącego  - Magdalena Biskup

Sekretarz Rady - Sabina Halik

Członek Rady - Wiesława Kiona

Członek Rady -  Andrzej Wybiera
2019-09-03
 
Realizacja RORK WebDevelopment