Prezes - Mariola Walkowiak

Z - ca Prezesa - Halina Skipor


Przewodniczący Rady - Marek Zaręba

Z-ca Przewodniczącego  - Teresa Miernicka

Sekretarz Rady - Alicja Marciniak

Członek Rady - Adam Drost

Członek Rady -  Andrzej Wybiera
 
2017-04-18
 
Realizacja RORK WebDevelopment